Month: November 2023

เคยไหมที่อยากอ่านข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับการตลาด แต่ต้องมางงกับศัพท์แสงที่ไม่คุ้นเคยอย่าง Traffic, Target Page, Keyword, Conversion, SEO แถมยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริง พาลทำให้ขี้เกียจอ่านต่อกันเลยทีเดียว หรือสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจท่านใดที่คิดว่าตนเองไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องอันใดกับการตลาดออนไลน์ และสมัครใจที่จะมีเว็บไซต์ไว้เพียงแค่บอกข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น ใครจะเห็นก็เห็น ไม่เห็นก็แล้วไป เพราะเชื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัวมากกว่า ทั้งสองกรณีข้างต้นนี้ ต้องบอกว่าไม่มีอันใดเสียหาย เพียงเราอยากบอกว่า คุณอาจกำลังพลาดโอกาสการสร้างธุรกิจ หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจพลาดการเพิ่มยอดขายและกำไรที่ก้าวกระโดดเป็นทบเท่าทวีคูณอยู่ก็เป็นได้ ดังนั้น ลองเปิดใจและเริ่มจากการอ่านบทความเกี่ยวกับ SEO เพื่อเปิดมุมมองที่ว่า…

SME หรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย คิดเป็นกว่า 99% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด และสร้างรายได้มากกว่า 60% ของ GDP ของประเทศ SME จึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม SME มักเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุน การตลาด เทคโนโลยี หรือการขาดความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น บริการสำหรับ SME จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้…