Month: January 2024

ประกันสุขภาพ สิ่งสำคัญที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่กระทบต่อสภาพการเงิน อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ การซื้อประกันสุขภาพ อาจฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยาก มีรายละเอียดเยอะ บทความนี้จึงจะสรุป 5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับคนที่จะซื้อประกันสุขภาพเป็นครั้งแรกมาฝากกัน เข้าใจประเภทของประกันสุขภาพ ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจประเภทของประกันสุขภาพก่อนว่ามีกี่ประเภท แต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้ว ประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบไม่จำกัดวงเงิน โดยผู้เอาประกันต้องชำระค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี ซึ่งจะสูงกว่าประกันสุขภาพแบบจำกัดวงเงิน ประกันสุขภาพแบบจำกัดวงเงิน…